Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegårdens udvalgsforhold

§1

Kirkegården ejes af FREDERIKSVÆRK-VINDERØD KIRKER og bestyres af FREDERIKSVÆRK-VINDERØD menighedsråd.

§2

 1. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg, bestående af
  mindst 3 menighedsrådsmedlemmer. Valget hertil gælder for menighedsrådets valgperioder.
  Kirkegårdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, i form af en vedtægt.
 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkegården ansatte kirkegårdsleder, som er
  under ansvar over for kirkegårdsudvalget i overensstemmelse med “Regulativ for
  kirkegårdslederstillingen” og bestemmelserne i nærværende vedtægt.
 3. Kirkegårdslederen og sekretæren indarbejder kirkegårdens indtægter og udgifter i regnskabet for
  Frederiksværk- Vinderød Kirker.
  Kirkegårdens regnskab er en del af det samlede regnskab.
 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§3

 1. Kirkegårdens kontor er beliggende på adressen Kirkevej 6, Vinderød, 3300 Frederiksværk.
 2. På kirkegården skal der være to eksemplarer af den af provsten autoriserede kirkegårdsprotokol
  samt kirkegårdens kort; en på papir og en på EDB.
 3. I henhold til provsten s godkendelse af 1. januar 1995 kan kirkegårdsprotokol føres på EDB i
  overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august 1990
 4. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kort og protokoller,
  og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på
  kirkegården.