Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ordensbestemmelser

 1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun udføres inden for normal arbejdstid. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.
 4. Kirkegårdens tilhørende redskaber og vandkander, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 5. Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.
 6. Alle former for glasvaser, kunstige blomster, elektrisk lys og lyskæder er ikke tilladt.
 7. Hunde skal føres i snor.
 8. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 9. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 10. Cykling på kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i forbindelse med ærinde til kirke eller kirkegård og handicapkørsel.
 12. Nummer pæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 13. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 14. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for stenbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 15. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
 16. På gravsteder anlagt i græs må blomsterbuketter, kranse og mos puder kun anbringes på de af kirkegårdslederen anviste steder. Der må ikke nedsættes løg, planter og andet i græsset.
 17. Kirkegårdslederen er regulativmæssig forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordens bestemmelser til kirkegårdsudvalget.