Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Takster

Takster for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder m.v. fastsættes i et særligt takstregulativ, afsnit D, af vedtægterne, som samlet godkendes afprovstiudvalget.
Afsnit D er anført i separat takstbilag.

§31

Ændring i nærværende vedtægt skal godkendes af det i § 2, nr. 1 nævnte menighedsråd samt af provsti.

§32

Med approbation af denne vedtægt er tidligere vedtægter for Vinderød Kirkegård bortfaldet.