Menighedsrådsmøder foregår i Sognegården, Kirkegde 8, 3300 Frederiksværk.

Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne.
Mødedatoer for det kommende år er således:

2020

8. januar kl.18.30
5. februar kl.18.30
11. marts kl.18.30
15. april kl.18.30 - aflyst pga. Corona
13. maj kl.18.30 - gennemført elektronisk
17. juni kl.18.30
12. august kl.18.30
20. august kl. 19 - Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet
9. september kl.18.30
15. september Valg til menighedsrådet
7. oktober kl.18.30
11. november kl.18.30
19. november kl. 19 - konstituerende møde for nyt menighedsråd
2. december kl.18.30 - første møde for det nye menighedsråd