Menighedsrådsmøder foregår i Sognegården, Kirkegde 8, 3300 Frederiksværk.

Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne.
Mødedatoer for det kommende år er således:

2020

8. januar kl.18.30
5. februar kl.18.30
11. marts kl.18.30
15. april kl.18.30
12. maj Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
13. maj kl.18.30
17. juni kl.18.30
12. august kl.18.30
9. september kl.18.30
15. september Valgforsamling
7. oktober kl.18.30
11. november kl.18.30
2. december kl.18.30