Menighedsråd 2016-2020

Frederiksværk-Vinderød Menighedsråd har afholdt aftalevalg og efterfølgende konstitueringsmøde i november 2016.
Menighedsrådet består nu af følgende personer:

Formand Per Løth
Næstformand Jørgen Buch-Jepsen
Sigrid Duus
Pia Brunse
Kaj Larsen
Svend-Erik Nielsen
Hans Endsleff
Ivan Jørgensen
Finn Århof

Desuden er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.
 

Til alle interesserede 

Til dig, der gerne vil være med til at udvikle og forny kirken og dens aktiviteter, så er menighedsrådet det forum, hvor du kan være med til det. Næste valg er i 2020, og indtil da kan du følge med i kirkens liv og aktiviteter, og du kan melde dig som frivillig et par timer en gang imellem. På den måde kan du være med til at præge aktiviteterne.

Du kan følge menighedsrådets arbejde og få inspiration ved at overvære de åbne møder, og du er også velkommen til at tage en snak med et medlem og høre om arbejdet.

Per Løth, menighedsrådsformand tlf. 21222199