Ved valgforsamlingen tirsdag 15. september blev følgende personer valgt til menighedsrådet for perioden 2020-2024:
 

Pia Brunse

Kaj Larsen

Per Løth

Jørgen Buch-Jepsen

Svend-Erik Nielsen

Sigrid Duus

Hans Endsleff

Marianne Høyer Poulsen

Birgitte Kitt Hansen Morville

Torben Galtt

Bo Voss

Desuden er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.

 
Det nye menighedsråd tiltræder pr. 1. søndag i advent 2020.
Dog er det således, at der kan indgives en ny kandidatliste, som dermed udløser et afstemningsvalg.
En sådan liste skal være indgivet senest tirsdag 13. oktober 2020.
 

 

 

Menighedsråd 2016-2020

Formand Per Løth
Næstformand Jørgen Buch-Jepsen
Sigrid Duus
Pia Brunse
Kaj Larsen
Svend-Erik Nielsen
Hans Endsleff
Ivan Jørgensen
Finn Århof

Desuden er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.

 

 

Til alle interesserede 

Til dig, der gerne vil være med til at udvikle og forny kirken og dens aktiviteter, så er menighedsrådet det forum, hvor du kan være med til det. 

Du kan følge menighedsrådets arbejde og få inspiration ved at overvære de åbne møder, og du er også velkommen til at tage en snak med et medlem og høre om arbejdet.

Du er også meget velkommen til at henvende dig på Kirkekontoret, hvis du for eksempel har lyst til at være frivillig et par timer en gang imellem. Det er også en måde at være med til at præge kirkernes aktiviteter.

Venlig hilsen
Per Løth, menighedsrådsformand tlf. 21222199

Sognegrænser

Er du bosiddende i Frederiksværk-Vinderød Sogn kan du stille op til en plads i Menighedsrådet.
Er du ikke bosiddende i Frederiksværk-Vinderød Sogn, men ønsker en plads i Menighedsådet, skal du først søge sognebåndsløsning. Dette gøres ved at henvende sig til en af sognets præster eller til Kirkekontoret på telefon 47721875 hverdage kl. 10-13 - eller ved personligt fremmøde i samme tidsrum. 

Se kort over Frederiksværk-Vinderød Sogn her.
Er du i tvivl, om din adresse ligger i sognet, kontakt da Kirkekontoret.