Til alle interesserede 

Til dig, der gerne vil være med til at udvikle og forny kirken og dens aktiviteter, så er menighedsrådet det forum, hvor du kan være med til det. Der afholdes orienteringsmøde om menighedsrådsarbejdet torsdag 20. august kl. 19-21 i Sognegården, Frederiksværk.

Selve valget til Menighedsrådet afholdes 15. september 2020 kl. 19 i Sognegården.

For at kunne opstille skal du:

  • være fyldt 18 år
  • være medlem af folkekirken
  • have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen

Du kan følge menighedsrådets arbejde og få inspiration ved at overvære de åbne møder, og du er også velkommen til at tage en snak med et medlem og høre om arbejdet.

Du er også meget velkommen til at henvende dig på Kirkekontoret, hvis du for eksempel har lyst til at være frivillig et par timer en gang imellem. Det er også en måde at være med til at præge kirkernes aktiviteter.

Venlig hilsen
Per Løth, menighedsrådsformand tlf. 21222199

Sognegrænser

Er du bosiddende i Frederiksværk-Vinderød Sogn kan du stille op til en plads i Menighedsrådet.
Er du ikke bosiddende i Frederiksværk-Vinderød Sogn, men ønsker en plads i Menighedsådet, skal du først søge sognebåndsløsning. Dette gøres ved at henvende sig til en af sognets præster eller til Kirkekontoeret på telefon 47721875 hverdage kl. 10-13 - eller ved personligt fremmøde i samme tidsrum. Bemærk, at sognebåndet skal være løst senest 1. september 2020 kl. 12, for at du kan stemme ved valget 15. september 2020.

Se kort over Frederiksværk-Vinderød Sogn her.
Er du i tvivl, om din adresse ligger i sognet, kontakt da Kirkekontoret.

 

 

 

Menighedsråd 2016-2020

Formand Per Løth
Næstformand Jørgen Buch-Jepsen
Sigrid Duus
Pia Brunse
Kaj Larsen
Svend-Erik Nielsen
Hans Endsleff
Ivan Jørgensen
Finn Århof

Desuden er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.