Målsætninger for hele valgperioden 2016-2020 
 

MR ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

  • En forøget kirkegang, fx en fordobling over 3 år
  • Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund
  • Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre
  • Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab
  • Arbejde for at borgerne kan finde vejen til et kirkeligt fællesskab, der supplerer fællesskabet ved Højmessen
  • Være innovative for at skabe interesse for kirken
  • Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken

 

Særlige indsatsområder
 

  1. MR ønsker at arbejde med kor – primært voksenkor, men om muligt også med børne- og juniorkor. Til at understøtte koraktiviteter, ønsker MR at anskaffe et flygel til Sognegården og på sigt et nyt klaver til Frederiksværk Kirke
  2. MR ønsker tilført ressourcer til at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet
  3. MR ønsker udarbejdelse af en 5-årig handleplan på baggrund af udviklingsplanen for kirkegården med angivelse af økonomi