Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

J) Takster

§ 24. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. kan oplyses ved henvendelse på kirkegårdskontoret eller kan ses på hjemmesiden. Nedenfor er gengivet nogle af de mest almindelige takster:

Takster for erhvervelse og forlængelse af de mest almindelige gravsteder på Vinderød kirkegård for medlemmer af folkekirken. Priser er for år 2022

Kistegravsteder

(Fredningstid er 25 år) 

Erhvervelse, obligat. ydelser + gravkastning*

Tilskud

Sten og Vase

Erhvervelse I alt kr.

Takst for Forlængelse pr. år. Bemærk noter**

Takst for fornyelse af gravstedet i 5 år***

Pleje og vedlige-holdelse pr. år (tilvalg)

Delvis (ca. 50%) Grandækning pr. år (tilvalg)

Enkelt kistegravsted

15.423,22

-8.059,98

 

7.363,24

183,89

919,40

819,78

422,15

Dobbelt kistegravsted

23.744,72

-13.354,23

 

10.390,49

304,98

1.524,85

1.229,67

548,77

Tredobbelt kistegravsted

31.606,97

-18.648,23

 

12.958,74

407,71

2.038,45

1.434,65

675,43

Kistefællesgrav (KFGR)

15.565,22

-8.059,98

 

7.505,24

189,57

0,00

Incl.

0,00

Kombination Plæne og anlæg 2 kistepladser(KKNY4)

27.520,72

-8.059,98

 

19.460,74

667,79

4.628,35

Incl.

158,31

Urnegravsteder (fredningstid er 10 år) 

Urnefællesgrav (UFGR)

3.066,09

-1.387,29

 

1.678,80

126,89

0,00

Incl.

0,00

Solen, Stjernen og Sommerfuglehaven(NY4)

5.115,59

-1.387,29

3.200,00

6.928,30

331,84

1.659,25

Incl.

186,32 (Krans)

Urnehaven (UGD)

2.978,49

-1.387,29

 

1.591,20

118,13

590,70

614,85

316,61

Paradishaven

6.140,49

-1.387,29

5.700,00

10.453,20

434,33

4.628,35

Incl.

Incl.

Kendt Fælles (KUNY4, KUNY5, KUNY7, KUNY8)

6.140,49

-1.387,29

 

4.753,20

434,33

2.171,70

Incl.

186,32 (Krans)

Takster for erhvervelse og forlængelse af de mest almindelige gravsteder på Vinderød kirkegård for medlemmer af folkekirken. Priser er for år 2022

Kistegravsteder

(Fredningstid er 25 år) 

Erhvervelse, obligat. ydelser + gravkastning*

Tilskud

Sten og Vase

Erhvervelse I alt kr.

Takst for Forlængelse pr. år. Bemærk noter**

Takst for fornyelse af gravstedet i 5 år***

Pleje og vedlige-holdelse pr. år (tilvalg)

Delvis (ca. 50%) Grandækning pr. år (tilvalg)

Enkelt kistegravsted

15.173,35

-7.933,18

 

7.240,17

180,99

904,95

806,87

415,50

Dobbelt kistegravsted

23.370,60

-13.143,93

 

10.226,67

300,16

1.500,80

1.210,31

540,13

Tredobbelt kistegravsted

31.109,10

-18.354,68

 

12.754,42

401,27

2006,35

1.412,05

664,79

Kistefællesgrav (KFGR)

15.320,10

-7.933,18

 

7.386,92

-,-

-,-

-,-.

-,-

Kombination Plæne og anlæg 2 kistepladser(KKNY4)

27.087,35

-7.933,18

 

19.154,17

657,27

4.555,45

Incl.

155,82

Urnegravsteder (fredningstid er 10 år) 

Urnefællesgrav (UFGR)

3.017,88

-1.365,44

 

1.652,44

-,-

-,-

-,-

-,-

Solen, Stjernen og Sommerfuglehaven(NY4)

5.035,08

-1.365,44

3.200,00

6.869,64

326,62

1.633,00

Incl.

183,39 (krans)

Urnehaven (UGD)

2.931,58

-1.365,44

 

1.566,14

116,28

581,40

605,17

311,62

Paradishaven

6.043,78

-1.365,44

5.700

10.378,34

427,50

4.555,45

Incl.

Incl.

Kendt Fælles (KUNY4, KUNY5, KUNY7, KUNY8)

6.043,78

-1.365,44

 

4.678,34

427,50

2.137,50

Incl.

183,39 (krans)


*) Erhvervelse er taksten for retten til at bruge gravstedet. Gravkastning og urnenedsættelse er taksten for at få nedsat en urne eller begravet en kiste. Obligatorisk pleje og vedligeholdelse kan dække over græsslåning, pleje og vedligeholdelse af hæk, pleje og vedligeholdelse af gravstedet, pleje og vedligeholdelse af bed/fælles bed, sommerblomster, grandækning eller en kombination af flere af de nævnte arbejder, afhængig af bestemmelserne for gravstedstypen. Der kan være tillæg for urnenedsættelser og begravelser hvis de skal foregå i weekend og helligdage.

**) Hvis en ny begravelse eller urnenedsættelse skal foregå i et eksisterende gravsted, beregnes taksten for forlængelse af gravstedet i forhold til antal år der skal forlænges med. F.eks.: Hvis gravstedet udløber om 6 år og en ny urne skal nedsættes (fredningstid=10år) Skal der forlænges med 10 – 6 = 4 år. Ud over prisen pr. år i tabellen er det vigtigt at vide, at dertil skal lægges taksten for en urnenedsættelse (kr. 819,79) eller en begravelse (kr. 5.531,97). Priseksempel: Et traditionelt urnegravsted forlænget i 4 år vil koste 4 x 118,13 = 472,52 + urnenedsættelse 819,79 i alt kr. 1.292,31

***) Fornyelse af gravstedet, når det udløber, kan ske med betaling for yderligere 5 år eller 10 år. Taksten for 10 år er den dobbelte af taksten for 5 år.